Operatie IJssellinie

Operatie IJssellinie vertelt het verhaal van burgemeester Theo en zijn gezin. Dat verhaal begint met een rode envelop, die instructies bevat voor een evacuatie van de bewoners van zijn dorp als de Russen komen. Want als dat gebeurt, wordt de IJssellinie in werking gezet om Nederland tegen de Russische inval te beschermen. En met het in werking stellen van de IJssellinie zal de hele IJsselvallei onder water komen te staan.

Theo zit met zijn handen in het haar. Hij heeft een onmogelijke opdracht. Hij moet duizenden inwoners veilig stellen en mag hen daar niet op voorbereiden, want de operatie is strikt geheim. Bovendien dreigt zijn huwelijk met de mooie Anya te stranden en slaagt hij er niet in zijn zeventienjarige dochter in het gareel te houden. Terwijl de wereld zijn adem inhoudt omdat grootmachten Amerika en Rusland het vriespunt van de Koude Oorlog bereiken tijdens de Cubacrisis, wordt de druk op Theo zo groot, dat zich in een klein dorp aan de IJssel een ramp lijkt te gaan voltrekken.

Operatie IJssellinie is een verhaal van toen met een actueel thema: angst als levenshouding en de rampzalige gevolgen daarvan. De voorstelling is een pleidooi om te durven leven.

Ga voor meer info over het project naar: www.operatieijsselliinie.nl